Център за професионално обучение "Хармония" предлага записване в курсове по следните ключови компетентности:

Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet
Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията
Работа с MS Word
Работа с MS Excel
Общуване и комуникация
Умения за работа в условия на стрес
Умения за работа в екип
Ефективно управление на времето
Управление на конфликти
Лидерски умения
Предприемачество
Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда