От началото на учебната 2011/2012г. Център за професионално обучение „Хармония” разполага с възможност за  дистанционно обучение по всичките си лицензирани специалности.
    Обучението в тази форма е базирано върху успешни практики на дистанционното обучение и с развитието на съвременните компютърни технологии в сферата на онлайн платформите за обучение от разстояние на курсисти, ние започнахме да използваме доказаната платформата за онлайн обучение MOODLE. Обучението в онлайн форма е  подсигурено изцяло с учебни материали и лекции. Организирано е в неприсъствена форма, като курсистите получават лично /при записването/ или по електронна поща комплект учебни материали за обучение и самоподготовка. Комуникацията между  преподавател и курсист се извършва през достъпни и съвременни комуникационни канали  като ел.поща, телефон и ИНТЕРНЕТ.
    Обучението по различните курсове се осигурява от преподавател - лектор и преподавател-консултант. Комуникацията с консултантите по учебните курсове може да се извършва през  електронна поща, така и през  възможностите за връзка между всеки от участниците в онлайн системата за  обучение MOODLE, в която се провежда вашето дистанционно обучение. За всяка учебна дисциплина курсистът ще получи съдържание на учебната програма за обучаваната от него дисциплина, конспект от теми за обучение по отделните модули, лекционни материали и примерни тестове, върху които ще се проведат тестовете по отделните модули, включени в обучението по специалността или даден курс.