Код

Професия

Код

Специалност

Степен

212050

1.Танцьор

2120501

Български танци

3

 

 

2120502

Модерен танц

3

213020

2.Фотограф

2130201

Фотография 

3

213030

3.Полиграфист

2130301

Полиграфия

3

213050

4.Компютърен аниматор

2130501

Компютърна анимация

3

213060

5.Компютърен график

2130601

Компютърна графика

3

213070

6.Графичен дизайнер

2130701

Графичен дизайн

3

214010

7.Дизайнер

2140106

Интериорен дизайн

3

 

 

2140108

Моден дизайн

3

 

 

2140112

Рекламна графика

3

322010

8.Библиотечно информационни науки и архивистика

3220101

Библиотекознание  

3

341020

9.Продавач - консултант

3410201

Продавач- консултант

2

341030

10.Брокер

3410301

Недвижими имоти

3

341040

11.Търговски Представител

3410401

Търговия на едро и дребно

3

342020

12.Сътрудник в маркетингови дейности

3420201

Маркетингови проучвания

2

343010

13.Финансист

3430101

Банково дело

3

 

 

3430102

Застрахователно и осигурително дело

3

343020

14.Финансов отчетник

3430201

Финансова отчетност

2

344020

15.Данъчен и митнически посредник

3440201

Митническа и данъчна администрация

3

 

 

3440202

Митническо и данъчно обслужване

2

344030

16.Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

3

345040

17.Сътрудник в бизнес услуги

3450401

Бизнес услуги

2

345050

18.Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

2

345060

19.Касиер

3450601

Касиер

1

345080

20.Снабдител

3450801

Снабдител

1

345120

21.Икономист

3451201

Индустрия

3

 

 

3451202

Търговия

3

 

 

3451203

Земеделско стопанство

3

 

 

3451204

Икономика и мениджмънт

3

 

 

3451205

Горско стопанство

3

346010

22.Офис  мениджър

3460101

Бизнес администрация

3

346020

23.Офис – секретар

3460201

Административно обслужване

2

346030

24.Деловодител

3460301

Деловодство и архив

1

347010

25.Сътрудник по управление на индустриални отношения

3470101

Индустриални отношения

3

481010

26.Програмист

4810101

Програмно осигуряване

2

481020

27.Системен програмист

4810201

Системно програмиране

3

482010

28.Икономист-информатик

4820101

Икономическа информатика

3

482020

29.Оператор инф. осигуряване

4820201

Икономическо информационно осигуряване

2

482030

30.Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

1

482040

31.Организатор  интернет приложения

4820401

Електронна търговия

3

521090

32.Заварчик

5210901

Заваряване

1

521100

33.Стругар

5211001

Стругарство   

1

521110

34.Шлосер

5211101

Шлосерство

1

522010

35.Електротехник

5220101

Електрически машини и апарати

3

 

 

5220102

Електроенергетика

3

 

 

5220103

Електрообзавеждане на производството

3

 

 

5220109

Електрически инсталации

3

 

 

5220110

Електродомакинска техника

3

522020

36.Електромонтьор

5220201

Електрически машини и апарати

2

 

 

5220204

Електрообзавеждане на производството

2

 

 

5220210

Електрически инсталации

2

 

 

5220211

Електродомакинска техника

2

 

 

5220212

Електроенергетика

2

523050

37.Техник на компютърни системи

5230501

Компютърна техника и технологии

3

 

 

5230502

Компютърни мрежи

3

523060

38.Монтьор на компютърни системи

5230601

Компютърна техника и технологии

2

 

 

5230602

Компютърни мрежи

2

541030

39.Хлебар – сладкар

5410301

Производство на хляб и хлебни изделия

2

 

 

5410302

Производство на сладкарски изделия

2

 

 

5410303

Декорация на сладкарски изделия

2

542040

40.Моделиер - технолог на облекло

5420401

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  

3

542050

41.Оператор в производството на облекло

5420501

Производство на облекло от текстил 

2

542090

42.Работник в производство на облекло

5420901

Производство на облекло

1

542110

43.Шивач

5421101

Шивачество

1

542130

44.Килимар

5421301

Ръчно изработване на килими 

1

 

 

5421302

Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

1

542140

45.Плетач

5421401

Ръчно художествено плетиво

1

 

 

5421402

Плетач на настолна плетачна машина

1

542150

46.Бродировач

5421501

Бродерия

1

543010

47.Техник - технолог в дървообработването

5430101

Мебелно производство

 

 

 

5430104

Реставрация на стилни мебели и дограма  

3

 

 

5430106

Тапицерство и декораторство

3

 

 

5430107

Производство на врати и прозорци

3

 

 

5430109

Дърворезни и амбалажни производства

3

 

 

5430110

Производство на плочи и слоиста дървесина

3

 

 

5430111

Производство на строителни изделия от дървесина

3

543020

48.Оператор в дървообработването

5430201

Производство на мебели

2

 

 

5430202

Производство на врати и прозорци

2

 

 

5430203

Производство на тапицирани изделия

2

 

 

5430205

Моделчество и дървостругарство

2

 

 

5430206

Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

2

 

 

 

Производство на дървесни плочи

2

 

 

5430209

Производство на дървени детски играчки

2

543090

49.Работник в дървообработването

5430901

Производство на фасонирани материали 

1

 

 

5430902

Производство на тапицирани изделия   

1

 

 

5430903

Производство на бъчви 

1

 

 

5430904

Производство на плетени изделия от дървесина   

1

 

 

5430905

Производство на врати и прозорци  

1

 

 

5430906

Производство на мебели

1

543100

50.Организатор в дървообработването и производството на мебели

5431001

Мебелно производство   

3

 

 

5431002

Дървообработване

3

581010

51.Геодезист

5810101

Геодезия 

3

582030

52.Строител

5820302

Кофражи

2

 

 

5820303

Армировка и бетон

2

 

 

5820304

Зидария

2

 

 

5820305

Мазилки и шпакловки

2

 

 

5820306

Вътрешни облицовки и настилки

2

 

 

5820307

Външни облицовки и настилки

2

 

 

5820309

Бояджийски работи

2

 

 

5820310

Строително дърводелство

2

 

 

5820311

Строително тенекеджийство

2

 

 

5820312

Покриви

2

582040

53.Строител - монтажник

5820401

Стоманобетонни конструкции

2

 

 

5820402

Метални конструкции

2

 

 

5820403

Сухо строителство

2

 

 

5820404

Дограма и стъклопоставяне

2

 

 

5820405

Изолации в строителството

2

582050

54.Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

5820501

Вътрешни ВиК мрежи

2

 

 

5820502

Външни ВиК мрежи

2

582060

55.Пътен строител

5820601

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

2

621060

56.Фермер

6210601

Земеделец

2

 

 

6210602

Производител на селскостопанска продукция

3

621070

57.Техник на селскостопанска техника

6210701

Механизация на селското стопанство 

3

621080

58.Монтьор на селскостопанска техника

6210801

Механизация на селското стопанство 

2

621090

59.Лозаровинар

6210901

Лозаровинарство 

2

621140

60.Агроеколог

6211401

Агроекология

3

622010

61.Техник - озеленител

6220101

Цветарство

3

 

 

6220102

Парково строителство и озеленяване

3

622020

62.Озеленител

6220201

Цветарство

2

 

 

6220202

Парково строителство и озеленяване

2

622030

63.Работник в озеленяването

6220301

Озеленяване и цветарство

1

623010

64.Техник- лесовъд

6230101

Горско и ловно стопанство

3

 

 

6230102

Горско стопанство и дърводобив  

3

623020

65.Техник - механизатор

6230201

Механизация на горското стопанство

3

623030

66.Механизатор на горска техника

6230301

Механизация на горското стопанство

2

623040

67.Лесовъд

6230401

Горско стопанство

2

623050

68.Дивечовъд

6230501

Горско и ловно стопанство

2

624010

69.Техник - рибовъд

6240101

Рибовъдство   

3

624020

70.Техник по промишлен риболов и аквакултури

6240201

Промишлен риболов и аквакултури 

3

624030

71.Рибовъд

6240301

Рибовъдство

2

624040

72.Работник в рибовъдството

6240401

Рибовъдство  

1

640010

73.Ветеринарен техник

6400101

Ветеринарен техник

3

640020

74.Ветеринарен лаборант

6400201

Ветеринарен лаборант

3

723010

75.Здравен асистент

7230101

Здравни грижи

3

723020 

76.Болногледач

7230201

Здравни грижи

2

724010

77.Асистент на лекар по дентална медицина

7240101

Асистент на лекар по дентална медицина

3

725010

78.Техник по очна оптика

7250101

Очна оптика

3

762010

79.Посредник на трудовата борса

7620101

Посредник на трудовата борса

3

762020

80.Сътрудник социални дейности

7620201

Социална работа с деца и семейства в риск

3

 

 

7620202

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хр.заболявания

3

762030

81.Помощник -възпитател

7620301

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

3

762040

82.Социален Асистент

7620401

 

2

 

 

7620402

Подпомагане на възрастни

2

762060

83.Приемен родител

7620601

Осигуряване на приемна грижа

2

811010

84.Хотелиер

8110101

Организация на хотелиерството

3

 

 

8110103

Организация на дейностите в места за настаняване

2

811020

85.Администратор в хотелиерството

8110201

Организация на обслужването в хотелиерството

3

811030

86.Камериер

8110301

Хотелиерство

1

811040

87.Портиер- пиколо

8110401

Хотелиерство

1

811060

88.Ресторантьор

8110602

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

3

 

 

8110603

Кетеринг

3

811070

89.Готвач

8110701

Производство на кулинарни изделия и напитки

2

811080

90.Сервитьор – барман

8110801

Обслужване на заведения в общественото хранене  

2

811090

91.Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110901

 

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

1

 

 

8110902

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение

1

812010

92.Организатор на туристическа агентска дейност

8120101

Организация на туризма и свободното време

3

 

 

8120102

Селски туризъм

3

812020

93.Планински водач

8120201

Туризъм

3

812030

94.Екскурзовод

8120302

Екскурзоводско обслужване

3

812040

95.Аниматор в туризма

8120402

Туристическа анимация

3

813010

96.Помощник-инструктор по

спортно-туристическа дейност

8130101

Спортно-туристическа дейност

3

813080

97.Организатор на спортни прояви и първенства

8130801

Организация на спортни прояви и първенства  

3

813090

98.Помощник- инструктор по фитнес

8130901

Фитнес

3

813100

99.Помощник- треньор

8131001

Спорт

3

815010

100.Фризьор

8150101

Фризьорство

2

 

 

8150102

Организация и технология на Фризьорските услуги

3

815020

101.Козметик

8150201

Козметика

2

 

 

8150202

Организация и технология на Козметичните услуги

3

815030

102.Маникюрист-педикюрист

8150301

Маникюр, педикюр и ноктопластика

2

 

 

8150302

Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

3

840070

103.Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

8400701

Експлоатация на автомобилния транспорт

3

840090

104.Водач на МПС за обществен превоз

8400901

Вътрешни и международни превози на пътници 

1

 

 

8400902

Вътрешни и международни превози на товари

1

840100

105.Куриер

8401001

Логистика на товари и услуги

2

861010

106.Охранител

8610101

Банкова охрана и инкасова дейност

3

 

 

8610102

Лична охрана

3

 

 

8610103

Физическа охрана на обекти

3

861020

107.Спасител при бедствия аварии и катастрофи

8610201

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

3