Европейските програми и най-вече ОП „Развитие на човешките ресурси“ позволиха на разпределите на европейски средства МТСП и Агенция по заетостта да стартират и развият няколко програмни схеми за предоставяне на ваучери на желаещи да повишават квалификацията си или да придобият нова квалификация.

    Най-популярната схема „Аз мога“ и продължението й – „Аз мога повече“ позволиха на стотици хиляди души от страната да се възползват от безплатно обучение срещу ваучери. Опитът ни работа с обучаеми по тази схема показа че почти всички са високо мотивирани и съвестни в учебния процес.

В новия програмен период 2014-2020г. имаме готовност да отговорим на желанията на всички притежаващи ваучери да се обучават в нашия център за професионално обучение.