Опитът ни с курсисти от различни възрасти и с различно стартово ниво е показал че можем да предложим адекватни решения на вашите нужди от обучение по професия, ключова компетентност, чужд език. Професионалните обучения могат да се осъществяват по целия учебен план и да завършат с издаване на свидетелство за професионална квалификация, или да бъдат предложени схеми за част от професията – и завършване с издаване на удостоверение за професионална квалификация.
    В зависимост от вашите желания и възможности можем да предложим схеми за заплащане на части, заплащане в брой или по банков път. Можете да избирате между изцяло дистанционно, смесено обучение (дистанционно и присъствено) или изцяло присъствено обучение.