При обогатяването на опит, придобит в продължение на многогодишната им работа свързана с образованието, квалификацията и преквалификацията на младежи и   възрастни, центъра ни за професионално обучение се е развивал непрекъснато предлагайки все повече специалности и професии на своите курсисти. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността, ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии специалности, които са с изключителна важност за бъдещето на нацията. Фирмата ни се стреми да предлага максимално качествено професионално обучение и образование на своите курсисти.

Център за професионално обучение "Хармония" предлага записване в курсове за професионално обучение по всичките ни лицензирани специалности както и по следните ключови компетентности:
Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet
Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията
Работа с MS Word
Работа с MS Excel
Общуване и комуникация
Умения за работа в условия на стрес
Умения за работа в екип
Ефективно управление на времето
Управление на конфликти
Лидерски умения
Предприемачество
Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда