Центъра за професионално обучение се е развивал непрекъснато предлагайки все повече специалности и професии на своите курсисти. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността, ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са с изключителна важност за бъдещето на нацията. Центърът се стреми да предлага максимално качествено професионално обучение и образование на своите курсисти.

Предлагаме обучение по професионална квалификация за цяла професия (завършване със свидетелство за проф. квалификация)

Предлагаме обучение за част от професия (завършване с удостоверение за проф. квалификация)

ЦЕНИ на курсовете за професионално обучение (.pdf) >>