Център за професионално обучение Хармония

Център за професионално "Хармония" е фирма с дейност в сферата на образованието и предлагаме професионално и езиково обучение, курсове за квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на обучението, помощ и консултации при търсене на работа.
Ние искаме да предоставим на нашите курсисти качествено и професионално и езиково обучение – което да помогне за развитието на всеки един от тях индивидуално и да им предостави възможност за по - добро развитие и намиране на работа.
Ние целим да развиваме дейността си в посока за постигане на по - добри резултати като знания и умения сред хората,които са обучени по нашите учебни програми за професионално и езиково обучение. Също така ние следим тенденциите в момента и правим най - доброто за да може нашите курсове да са качествени и адекватни спрямо потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.