Възможностите, които ни дава уеб-базираната платформа за дистанционно обучение практически са неограничени за поемане на заявки за стартиране на нови обучения. Днес ние обучаваме курсисти по над 20 специалности като при желание от ваша страна можем да организираме курс по желаната от вас специалност в рамките на срок от 7 дни!!!