Възможностите, които ни дава уеб-базираната платформа за дистанционно обучение практически са неограничени за поемане на заявки за стартиране на нови дистанционни обучения. Днес ние обучаваме курсисти в дистанционна или смесена форма (дистанционно-присъствени) по над 80 специалности като при желание от ваша страна можем да организираме курс по желаната от вас специалност в кратък срок.

Предлагаме и индивидуално обучение – за желаещи да се обучават по редки специалности